FileTransfer

Provincie Limburg


Help

Help-functie

Hoe werkt het?

Stap 1:
Typ in het veld 'Afzender' uw e-mail adres. Typ in het veld 'Geadresseerden' een of meerdere e-mail adressen van ontvangers in. Klik op 'Voeg bestanden toe' om uw bestanden in te voegen en vervolgens op 'Start uploaden' om de bestanden te uploaden.
De snelheid van uploaden is afhankelijk van de grootte van het bestand en de snelheid van uw internetverbinding. Klik daarna op 'e-mail versturen'.

Stap 2:
Na het versturen van de bestanden, ontvangt de 'Afzender' per e-mail een bevestiging. Deze e-mail bevat een link. Door het klikken op deze link, ontvangt iedere ontvanger bericht dat er een bestand voor hem klaar staat. De afzender ziet na het klikken op de link een bevestiging pagina. Als de bevestiging pagina getoond wordt, is de procedure klaar.

Meerdere bestanden sturen

Met deze transfer site kunnen één of meerdere bestanden per keer worden verstuurd. Indien u meerdere bestanden selecteert en uploadt, worden deze automatisch samengevoegd naar 1 zip bestand.

Ontvangstbevestiging

Vink 'stuur mij een ontvangstbevestiging' aan, om een e-mail bericht te krijgen als de ontvangende partij het bestand heeft opgehaald.

Naar wie kan ik bestanden sturen?

Als u buiten het Gouvernement deze site oproept, kunt u alleen een bestand sturen naar het e-mail adres van een Provinciemedewerker.
Als u in het Gouvernement deze site oproept, geldt er geen beperking voor het veld 'Geadresseerde', maar wel moet er in het veld 'Afzender' uw eigen Provincie e-mail adres staan.

Hoe groot mag het bestand zijn?

Per keer kunt u max. 1GB versturen.

Hoe lang blijft het bestand beschikbaar?

Een opgehaald bestand blijft nog 4 weken staan. Een niet opgehaald bestand blijft in totaal 4 weken staan. Na deze termijnen wordt het bestand automatisch van de server verwijderd.

Spelregels FileTransfer

Het is niet toegestaan deze site anders te gebruiken dan voor het versturen van werk gerelateerd materiaal.

Controle:
Indien er een gerichte verdenking bestaat dat er sprake is van niet-toegestaan gebruik door een medewerker, kan de leidinggevende, nadat de directie daarmee heeft ingestemd, de afdeling ICT verzoeken de betreffende medewerker gericht te controleren. De leidinggevende informeert de medewerker (voor- of achteraf) over de controle. Bij een controle zullen de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in acht worden genomen.

Consequenties niet-toegestaan gebruik:
Als na controle blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van niet-toegestaan gebruik, zal dit meteen door de directie en de leidinggevende met de betreffende medewerker besproken worden. Als dat niet leidt tot verbetering, kan dit uiteindelijk leiden tot het ontslag van de medewerker.
     

Bestanden versturen

@prvlimburg.nl + adres @prvlimburg.nl + adres @prvlimburg.nl + adres @prvlimburg.nl + adres @prvlimburg.nl + adres


Powered by ICT Services (3.226.72.194)